ออแกไนซ์ เว็ดดิ้งแพลนเนอร์

 

 

บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบธีมการจัดงาน กิจกรรม ต่างๆ เฉลิมฉลอง เปิดอาคารสำนักงาน

งานเปิดสถานีบริการน้ำมัน งานอีเว้นทางการตลาด ฯลฯ

ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยรังสรรค์ผลงานสำคัญของท่าน

ให้เป็นความภาคภูมิใจในวันสำคัญของคุณ

  • เปิดอาคารสำนักงาน

  • ฉลอง42ปี สหกรณ์บ้านแพ้ว จำกัดและเปิดสถานีบริการน้ำมัน

  • กิจกรรมอีเว้นท์จำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการตลาด เคมีเกษตรและปุ๋ยฟุกเทียน

  • อีเว้นการตลาดและงานส่งเสริมการขาย

  • เปิดตัว ศูนย์ประชุม เดอะวาย เซ็นเตอร์ อ.ท่ามวง

  • กิจกรรมงานเปิดตัวศูนย์ประชุมเดอะวาย


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985