ออกแบบตกแต่งภายใน

Corporate Image ภาพลักษณ์องค์กร

ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆ ที่จะส่งผลให้องค์กรเติบโตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พบเห็น หรือผู้ที่มีส่วนเป็นเจ้าขององค์กรนั้นๆ นอกจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับองค์กรในระนาบเดียวกันนั้น การพัฒนาปรับปรุงภาพลักษณ์ด้าน รูปแบบทางสถาปัตย์ ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารและเจ้าขององค์กรต้องให้ความสำคัญ เราพร้อมแล้วที่จะบริการท่านด้วยความยินดียิ่ง เพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรท่านสู่ระดับสากล

ทั้งอาคารสำนักงาน มินิมาร์ท สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ

  • ออกแบบตกแต่งภายในและรีโนเวทอาคารสหกรณ์

    การออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรีโนเวทอาคารเก่าอายุกว่า 20 ปี ให้ดูทันสมัยและร่วมสมัย
  • การออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน

    ออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี โดยปรับเปลี่ยนจากอาคารเก่าอายุกว่า 20 ปี
  • การออกแบบห้องจัดเลี้ยง

    ออกแบบห้องจัดเลี้ยงบริเวณชั้นสามของอาคารสำนักงานเพื่อเป็นสถานที่บริการงานต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป
Visitors: 55,985