ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ

 บริการพัฒนา ออกแบบและติดตั้งระบบกดบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อการบริการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

และได้มาตรฐานของสถาบันการเงินทั่วไป

ออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้ โลโก้ชื่อสถาบัน ช่องกดต่างๆ ได้ตามความต้องการ บริการทั่วประเทศ

  • ติดตั้งระบบสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด

  • ตัวอย่างบัตรเรียกคิวรับบริการ

  • ตัวอย่างบัตรเรียกคิวรับบริการ

  • ลูกค้าที่ใช้บริการ ภาครัฐ,รัฐวิสาหกิจ,เอกสชน

  • ลูกค้าภาคสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ

  • ลูกค้าธนาคารทั้งในและต่างประเทศ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 55,985