ปริ้นเตอร์,แสกนเนอร์,เลเซอร์,อุปกรณ์ไอทีจำหน่าย Printer Passbook สามารถใช้กับโปรแกรมสหกรณ์  

ทุกประเภท,โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน

เทศบาล,อบต, รับประกันความเสี่ยงแม้ขณะเครื่องคุณลูกค้าซ่อมบำรุง โดยเรามีสำรองเครื่องให้คุณ

ลูกค้าใช้ระหว่างซ่อมบำรุงอีกด้วยนะคับ ยินดีให้บริการติดต่อขอใบเสนอราคาได้นะคับ

 • ปริ้นเตอร์พาสบุค PSI PR9

  PR9 เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์สูง สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย นอกจากการใช้งานเพื่อธุรกรรมทางธนาคาร เช่น เช็ค,ใบ รับฝากเงินและใบถอนเงิน สามารถใช้งานเพื่อการพิมพ์ตั๋วโดยสาร สมุดทะเบียนต่างๆ เอกสารประจำตัว เช่น พาสปอร์ต ซองจดหมาย (ใช้ได้กับโปรแกรมบัญชีของกรมตรวจบัญชี) เลือกใช้พิมพ์ได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ตัวเลข ใช้งานง่ายด้วยระบบปรับสมุดได้อัตโนมัติ (หัวพิมพ์ปรับระยะอัตโนมัติตามความหนาของสมุดคู่ฝาก/กระดาษ) แสดงผลการทำงานด้วยจอ LCD เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB Port
 • พาสบุค ปริ้นเตอร์ CITIC รุ่น PB2a

  สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Passbook, Slip, Sticker เช็คธนาคาร, แบบฟอร์ม, ฉลากยาราคาย่อมเยา คุณภาพดี สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝากธนาคาร สหกรณ์ Slip ต่างๆ Sticker เช็คธนาคาร ใบรับประกัน
  ฉลากยา ฯลฯ แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก
 • พาสบุค ปริ้นเตอร์ olivetti PR2 PLUS-1

  Olivetti รุ่น PR2 Plus เครื่องพิมพ์นี้ออกแบบมาสำหรับใช้พิมพ์กระดาษที่มีความหนาไม่สม่ำ เช่น สมุดเงินฝากธนาคาร เล่มสมุดต่างๆ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ ซองจดหมาย สามารถใช้กับระบบบันทึกบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Program e-LAAS) โปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. เป็นต้น เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB Port
 • เครื่องพิมพ์เช็คพร้อมโปรแกรม

  เครื่องพิมพ์เช็ค พร้อมโปรแกรมสำหรับพิมพ์เช็คทุกสถาบันการเงิน ง่าย รองรับทั้งพิมพ์จากระบบรัฐบาล และระบบ เอกชน สามารถพิมพ์ต้นขั้วเช็คได้อย่างระเบียบเรียบร้อย
 • หน่วยงานราชการ

  เราสามารถจำหน่ายให้กับหน่วยงานของภาครัฐได้โดยถูกต้องการเงื่อนไขของผู้ประกอบการ
 • หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน SME กับ สสว

 • เครื่องพิมพ์สมุดและพิมพ์เช็ค

  ปริ้นเตอร์แบบดอท เพื่อใช้พิมพ์สมุดเงินกู้ เงินฝาก สหกรณ์ฯ ทะเบียนราษฏร์ เช็ค
 • เครื่องพิมพ์แคร่ยาว แบบเดทแมทตริก

  เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ Epson LQ-2090II ปริ้นเตอร์แบบหัวเข็มกระแทก กับจำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ รวม 136 คอลัมน์ ช่วยให้คุณพิมพ์เอกสารและสำเนาได้ถึง 7 ชุดในครั้งเดียว (1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา) ช่วยประหยัดเวลาในการออกบิลหรือใบเสร็จ ทันใจทุกการใช้งาน ได้สำเนาที่คมชัด อ่านง่าย ไม่ซีดจาง
 • เครื่องพิมพ์สมุดและพิมพ์เช็ค

  เป็นเครื่องพิมพ์เอกสารชนิด Flatbed ความเร็วสูง สำหรับการพิมพ์งานลงในแบบฟอร์มที่สำคัญหรือการพิมพ์ลงบนสมุดคู่ฝาก
  เครื่องพิมพ์แบบ 24 เข็ม
  รองรับงานพิมพ์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ อักขระพิเศษ ในคราวเดียวกัน
  ความเร็วในการพิมพ์ 400 ตัวอักษรต่อวินาที
  มีระบบการปรับความหนาแบบอัตโนมัติ Automatic Gap Adjustment (AGA)
  มีระบบจัดและปรับกระดาษแบบอัติโนมัติ Automatic Paper Alignment
  ความหนาสูงสุดของเอกสารถึง 2.0 มิลลิเมตร
  รูปแบบการพิมพ์จาก Windows, Epson ESC/P, IBM 4722/9068, IBM PP XL24e และ Olivetti PR50/PR2/PR2e
  สามารถต่อเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์ได้หลายช่องทางเช่น Serial, Parallel และ USB 2.0

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,987