ขนาด 600 ml

 

รหัส : Bt 600

รายละเอียด รูปทรงสินค้าสามารถออกแบบได้ตามประสงค์(ค่าใช้จ่ายในการผลิต) ถ้าเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบที่บริษัทมีแบบพิมพ์แล้ว

(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ) ราคาสินค้าขึ้นอยู่ที่ปริมารการสั่งผลิต เริ่มต้นที่ 1.85  บาท ต่อใบ (ค่าขนส่งไม่เกิน 200 กม ไปกลับ)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,987