ขนาด 350 ml

 

 

รหัส : Bt 350 

รายละเอียด รูปทรงสินค้าสามารถออกแบบได้ตามประสงค์ (เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการผลิตแบบพิมพ์โมลด์) ถ้าเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบที่บริษัทมีแบบพิมพ์แล้ว

 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบ)  ราคาสินค้าขึ้นอยู่ที่ปริมาณการสั่งผลิต เริ่มต้นที่ 1.70 บาท ต่อใบ (ค่าขนส่งไป กลับ ไม่เกิน200 กิโลเมตร)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985