โครงการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อช่วยจัดการงานสัญญาเงินกู้ครบวงจร


เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่เชื่อมโยงกับโปรแกรมอื่นๆ

ที่สหกรณ์ใช้อยู่ปัจจุบันให้ยุ่งยาก โดยระบบ

จัดเก็บข้อมูล การรายงาน ถูกต้องรวดเร็ว สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์เอ็กเซลได้อีกด้วย โดย

คุณลักษณะของโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป พัฒนาโดยคนไทย "ภาษาไทย" จึงใช้งานง่าย

โปรแกรมนี้ใช้ทรัพยากรน้อย สั่งออกทางเครื่องพิมพ์ได้หลายรุ่นที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ ถือว่า

เป็นทางเลือกที่ช่วยตอบสนองให้ได้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับสหกรณ์ทุกประเภท  

(สนใจทดลองใช้งานกรุณาต่อกลับในแบบฟอร์มหรืออีเมลนะครับ)

 

 • ตัวอย่างปริ้นเอ้าจากโปรแกรม "คำขอกู้"

 • ตัวอย่างปริ้นเอ้าจากโปรแกรม "หนังสือสัญญาเงินกู้"

 • ตัวอย่างปริ้นเอ้าจากโปรแกรม "หนังสือต่อท้ายสัญญา"

 • ตัวอย่างปริ้นเอ้าจากโปรแกรม "ใบรับเงินกู้"

สหกรณ์ที่ได้ทดลองใช้ระบบฯ และสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการใช้อย่างเต็มรูปแบบ

 • 1. สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ จำกัด          จ.เพชรบูรณ์
 • 2. สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด        จ.นครศรีธรรมราช
 • 3. สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด         จ.ราชบุรี
 • 4. สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด           จ.เพชรบูรณ์
 • 5. สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด       จ.กำแพงเพชร
 • 6. สหกรณ์การเกษตรแม่ลาด จำกัด          จ.กำแพงเพชร
 • 7. สหกรณ์การเกษตรวังทรายพูน จำกัด     จ.พิจิตร
 • 8. สหกรณ์การเกษตรแกดำ จำกัด             จ.มหาสารคาม
 • 9. สหกรณ์การเกษตรนาน้อย จำกัด           จ.น่าน

 • images (1).jpg
  E-Document (ระบบการจัดเก็บเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์กร): ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ ที่ต่างก็หันเข้ามาให้คว...

 • สไลด์14.JPG
  การพัฒนาระบบ CooP Cash Card นี้ด้วยแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ การเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า และ การสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจของสหกรณ์ในพื้นที่นั้นๆ อุปสรรคและปัญหาของธุรกิ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 57,840