โครงการออฟฟิศไร้กระดาษ (E-Document)E-Document (ระบบการจัดเก็บเอกสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์กร) : ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรต่างๆ ที่ต่างก็หันเข้ามาให้ความสนใจในการพัฒนา และ ใช้ระบบ สารสนเทศ กันมากขึ้น ดังนั้นการจัดเก็บเอกสาร และ การบริหารจัดการเอกสารในองค์กร ที่หมุนเวียนกันภายในสำนักงาน (ออฟฟิศ) ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ความสะดวกสบายในการส่งเอกสารไป มาภายในองค์กร และการลดต้นทุนการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ์ต่างๆ ถือว่าช่วยได้มากทีเดียว หมดปัญหาเอกสารหาย หาไฟล์ไม่เจอ เพราะคุณสามารถตั้งคีย์เวิร์ดให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้ตามต้องการ และยังค้นหาแบบ Full Text Search ได้ด้วย แชร์เอกสารภายในองค์กรให้เฉพาะคนหรือกลุ่มได้ กำหนดสิทธิ์และระยะเวลาในการใช้งานเอกสาร บันทึกประวัติการใช้งานเอกสาร ตามเอกสารที่ใช้ และตามผู้ใช้ได้ด้วย 

     เรากำลังพัฒนาระบบและเครื่องมือในการช่วยให้การบริหารเอกสาร ข้อมูล และการติดตามตรวจสอบ เป็นไปอย่างสะดวกสบาย แค่ปลายนิ้วสัมผัสกับนวัตกรรมการบริหารการจัดเก็บเอกสารอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะเอกสารสำคัญฝ่ายสินเชื่อ เช่นโฉนดที่ดิน สัญญาเงินกู้(ส่วนมาจะมีปัญหาเวลาจะฟ้องร้องหาสัญญาไม่พบ) สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้จะหมดไปอย่างแน่นอน รอพบกับเราเร็วๆนี้ หากท่านกรุณาแสดงความคิดเห็นจะเป็นพระคุณแก่เราอย่างยิ่ง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985