อบรม,พัฒนาธุรกิจ,พัฒนาซอฟแวร์

เราขอนำเสนอเครื่องมือช่วยจัดการด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการ

พัฒนาจากพื้นฐานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นสำคัญ การนี้จึงได้

นำเสนอโปรแกรมช่วยจัดการงานด้านการพิมพ์สัญญาเงินกู้ครบวงจร ตั้งแต่การรับคำขอกู้

การจัดพิมพ์ คำ้ประกัน การตรวจสอบหลักประกัน การตรวจสอบวัตถุประสงค์การใช้เงิน การ

พิจารณาอนุมัติ,การรับเงินกู้ ฯลฯ และโปรแกรมที่เหมาะกับการบริหารจัดการเอกสารสำคัญ

เช่น สัญญาเงินกู้,เอกสารสำคัญสหกรณ์,โฉนดที่ดินสมาชิก ด้วยโปรแกรมจัดเก็บและบริหาร

เอกสารอัจริยะ (E-Document) สนใจติดต่อสอบได้ทุกวัน คับ (สามารถคลิกดูรายละเอียดด้านในคับ)

Visitors: 57,840