วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจ

      จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ประสบการณ์ปฏิบัติงาน 18 ปี  (พนักงาน,ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ)

การศึกษาดูงาน สิงคโปร์,ฮ่องกง,เวียดนาม กัมพูชา ,ลาว ,พม่า ,จีน  ออสเตรเลีย ,ฝรั่งเศส ,อิตาลี ,สวิตเซอร์แลนด์

เยอรมันนี,เบลเยี่ยม ,เนเธอแลนด์ ,เดนมาร์ก ,สเปน และ ออสเตรีย

       บริการด้านวิทยากร เกี่ยวกับการบริหารจัดการ,การพัฒนา         องค์กร,     การพัฒนาการตลาดและธุรกิจ,การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,การวางแผน  การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์ุม,การประยุกต์ให้ข้อมูลทางงบการเงินเพื่อการวางแผน, และให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาการจัดการธุรกิจ,การส่งเสริมการตลาดอาเซียน เช่น การจัดตลาดสินค้าไทยในต่างแดน,การจับคู่การค้าทางธุรกิจ (Business Matching) ฯลฯ

 • วิทยากร Mapping and Matching Innovation in Fruit Industry ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

 • อาจารย์พิเศษด้านบริหารธุรกิจ

 • การพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายสหกรณ์

 • "สหกรณ์A" การประมาณการงบการเงิน 15 ปี เพื่อการวิเคราะห์โครงการลงทุนของสหกรณ์

 • การจัดการตลาดลาว

  ให้บริการการตลาดประเทศลาวแบบครบวงจร ออฟไลน์ ออนไลน์ สื่อทีวี คลังสินค้า
 • บริการครบวงจร

  ให้บริการสื่อทีวี เช่น ลาวชอปปิ้ง ผ่านช่องลาวสตาร์
 • รูปแบบการบริการ

  รูปแบบการให้บริการครบวงจร
 • ลาวสตาร์

  ช่องลาวสตาร์ทีวี พร้อมการผลิตรายการครบวงจร
 • ให้บริการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

  เราได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรายการจากช่องทีวีลาวอย่างเป็นทางการ
 • พาร์ทเนอร์ผลิตรายการ

  บริษัทผลิตรายการประเทศลาว
 • ส่งสินค้าไปสต็อกที่ลาว

 • เพจออนไลน์เฟสบุ๊คที่ลาว

  เฟสเฟสบุคที่เราได้ออนไลน์เพื่อทำการตลาดที่ประเทศลาว
 • ออนไลน์

  เพจที่ออนไลน์เรียบร้อยพร้อมรับลูกค้า
https://www.facebook.com/%E0%BA%99%E0%BB%89%E0%BA%B3%E0%BA%AB%E0%BA%AD%E0%BA%A1%E0%BA%A1%E0%BA%B0%E0%BA%AB%E0%BA%B2%E0%BA%AA%E0%BA%B0%E0%BB%80%E0%BB%9C%E0%BB%88-100151612206364

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985