อุปกรณ์การตรวจสอบลายมือชื่อ

Transfer paper (กระดาษเก็บลายเซ็นต์)

เครื่องส่องแบคไลท์(ส่องลายเซ็นต์และตรวจแบงค์ปลอม)

เครื่องพิมพ์(พาสบุค) , กระเป๋าใส่สมุดธนาคาร

          ปัจจุบันบางสหกรณ์ไม่ได้ใส่การ์ดตรวจเทียบลายมือชื่อสมาชิกผู้ฝากเงิน ด้วยเวลาและความยุ่งยากในการเก็บและการค้นหา เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือมาใช้เพื่อการตรวจลายมือชื่อ และเป็นการประหยัดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และยกระดับความเชื่อมั่นให้กับสหกรณ์อีกด้วย พร้อมกับการจัดทำกระเป๋าใส่สมุดบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นของฝาก ของสมนาคุณแก่สมาชิก หรือ เพื่อการจัดกิจกรรมระดมเงินฝากก็สามารถทำได้ ถ้าท่านสนใจติดต่อได้ทุกวัน


  • art สมุด  คุณจิ (2).jpg
    ประเภทการพิมพ์ งานพิมพ์ 4 สี ปั๊มทอง(พรีเมียมสวยงามที่สุด) งานพิมพ์ 4 สี งานพิมพ์ 2 สี งานพิมพ์ 1 สี ปั๊มทอง งานพิมพ์ 1 สี เพราะที่เรามีครบทุกรูปแบบโปรแกรมที่สหกรณ์ใช้ จึงมิ...

  • ภาพนิ่ง31.jpg
    บริการด้านการออกแบบและผลิตสมุดบัญชีเงินฝาก "ทำไมต้องเหมือนใคร" คุณเป็นสหกรณ์มี ชื่อเดียว หนึ่งเดียว ในโลก รูปแบบสมุดบัญชีเงินฝาก ทำไมต้องเหมือนสหกรณ์อื่นๆ ถึงคราวต้องสร้างรูปแบบเป็...
Visitors: 55,985