ประเภทของการผลิต

 

 

ประเภทการพิมพ์

งานพิมพ์ 4 สี ปั๊มทอง(พรีเมียมสวยงามที่สุด)

งานพิมพ์ 4 สี         

งานพิมพ์ 2 สี

งานพิมพ์ 1 สี ปั๊มทอง

งานพิมพ์ 1 สี

 
เพราะที่เรามีครบทุกรูปแบบโปรแกรมที่สหกรณ์ใช้ จึงมิใช่ปัญหาของการบริการคุณ
โปรแกรมกรมตรวจบัญชีของภาคออมทรัพย์และภาคเกษตร

                                                  โปรแกรมบัญชีสหกรณ์การเเกษตร ของ อ.สุวัฒน์  และ โปรแกรมบัญชี ของ อ.สุวัฒน์ (รังสิต)

                                                  โปรแกรมบัญชีสหกรณ์ Iso care และ Soact

                                               โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด

                                             โปรแกรมของ มอ.

                                            โปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์

                                        โปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารโรงเรียน

                                     ฯลฯ

 • สมุดประเภท 1 สี

 • สมุดประเภท 2 สี

 • สมุดประเภท 4 สี

 • รูปแบบการจัดวางตำแหน่งข้อความเพื่อให้ตรงตามโปรแกรมที่สหกรณ์ใช้

 • Colum ภายในเล่มซึ่งจะกำหนดให้ตรงกับโปรแกรมปัจจุบันของสหกรณ์

 • หน้ารับชำระหนี้เงินกู้

 • ใบส่งเงินฝากสมาชิกประเภทพิมพ์ 1 สี

  ใช้สำหรับสมาชิกทำรายการฝากเงินกับสหกรณ์
 • ใบส่งเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกประเภทพิมพ์ 1 สี

  ใช้สำหรับสมาชิกเขียนฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ
 • ใบถอนเงินฝากสมาชิกประเภทพิมพ์ 1 สี

  ใช้สำหรับสมาชิกเขียนเพื่อประกอบการถอนเงินฝาก

 • Transfer paper (กระดาษเก็บลายเซ็นต์) เครื่องส่องแบคไลท์(ส่องลายเซ็นต์และตรวจแบงค์ปลอม) เครื่องพิมพ์(พาสบุค) , กระเป๋าใส่สมุดธนาคาร ปัจจุบันบางสหกรณ์ไม่ได้ใส่การ์ดตรวจเทียบลายม...

 • ภาพนิ่ง31.jpg
  บริการด้านการออกแบบและผลิตสมุดบัญชีเงินฝาก "ทำไมต้องเหมือนใคร" คุณเป็นสหกรณ์มี ชื่อเดียว หนึ่งเดียว ในโลก รูปแบบสมุดบัญชีเงินฝาก ทำไมต้องเหมือนสหกรณ์อื่นๆ ถึงคราวต้องสร้างรูปแบบเป็...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985