ออกแบบ ผลิตสมุดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน

 

 

 

ยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร

กับการครีเอท รูปแบบหน้าปกสมุดคู่มือเงินฝาก หนึ่งเดียวในโลก เป็นความ

ภาคภูมิใจทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสืบไป

 


 • art สมุด คุณจิ (2).jpg
  ประเภทการพิมพ์ งานพิมพ์ 4 สี ปั๊มทอง(พรีเมียมสวยงามที่สุด) งานพิมพ์ 4 สี งานพิมพ์ 2 สี งานพิมพ์ 1 สี ปั๊มทอง งานพิมพ์ 1 สี เพราะที่เรามีครบทุกรูปแบบโปรแกรมที่สหกรณ์ใช้ จึงมิ...

 • Transfer paper (กระดาษเก็บลายเซ็นต์) เครื่องส่องแบคไลท์(ส่องลายเซ็นต์และตรวจแบงค์ปลอม) เครื่องพิมพ์(พาสบุค) , กระเป๋าใส่สมุดธนาคาร ปัจจุบันบางสหกรณ์ไม่ได้ใส่การ์ดตรวจเทียบลายม...

 • ภาพนิ่ง31.jpg
  บริการด้านการออกแบบและผลิตสมุดบัญชีเงินฝาก "ทำไมต้องเหมือนใคร" คุณเป็นสหกรณ์มี ชื่อเดียว หนึ่งเดียว ในโลก รูปแบบสมุดบัญชีเงินฝาก ทำไมต้องเหมือนสหกรณ์อื่นๆ ถึงคราวต้องสร้างรูปแบบเป็...
 • สมุดเงินฝากออมทรัยพ์สหกรณ์การเกษตรนาคอเรือ จำกัด

  ใช้กับระบบโปรแกรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สมุดเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด

  ใช้สำหรับโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สมุดคู่มือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด

  ใช้สำหรับโปรแกรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • สมุดบัญชีเงินฝากโครงการพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.กาฬสินธุ์ จำกัด

 • รูปแบบเนื้อในสมุดเงินฝาก

 • สมุดบัญชีเงินฝากโครงการพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.กาฬสินธุ์

                        ขั้นตอนในการสั่งผลิตสินค้า  จำนวนขั้นต่ำในการผลิตสินค้า 300 เล่ม (ราคาปรับตามจำนวนผลิต)

แจ้งรายละเอียดงานทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่จำส่งใบเสนอราคาแจ้งราคาให้ทราบผ่านทาง  Line หรือ ทาง E-mail   

กรณีสั่งผลิตงานรบกวนยืนยันแบบฟอร์มการสั่งผลิต พร้อมลงลายมือชื่อในใบเสนอราคาและส่งกลับทางเจ้าหน้าที่   

ในวันสั่งผลิตกรุณาโอนเงินมัดจำ 50 % ตามมูลค่าสินค้ารวมสุทธิในใบเสนอราคา

เจ้าหน้ที่จะส่งแบบฟอร์มการสั่งผลิต (ฟอร์มการกำหนดรูปแบบการผลิต สี , ธีม , รูปภาพ , โลโก้ , รายละเอียดต่างๆ) เมื่อเราได้แบบ            ฟอร์มการสั่งผลิตและข้อสรุป            เรียบร้อย หลังจากนั้น  2-3 วัน จะส่งอาร์ตให้ทาง ลูกค้าตรวจ เพื่อพิจารณา โดยจะแก้ไขได้  ไม่เกิน  3 ครั้งเท่านั้น    หลังจากการผลิตแล้วเสร็จทางเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้ง  เพื่อโอนเงิน 50 % ในส่วนที่เหลือ และเราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย 

      หมายเหตุกรุณาทำความเข้าใจอย่างละเอียด

   ระยะเวลาส่งงาน   ไม่เกิน 20 - 30 วันทำการ หลังจากที่ได้ผ่านกระบวนการ 1-6 

   (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ผลิตและหรือเหตุการณ์ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้)

***ทุกครั้งที่ชำระเงินรบกวนส่งหลักฐานการโอนทุกครั้งค่ะ ขอบพระคุณมาก***แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 55,985