เกี่ยวกับเรา

 

 

     ทีมงานของเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน มุ่งให้บริการกลุ่มสหกรณ์และองค์กรธุรกิจเอกชนทั่วไป  ด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ พัฒนาระบบไอที พัฒนาภาพลักษณ์(อาคารสำนักงาน) โดย

นายจิราเมศร์ บุณยรัตน์กานนท์ ผู้ก่อตั้ง และประกอบด้วยทีมงานที่ทรงคุณภาพ เช่น บริษัทที่ชำนาญด้านออกแบบ,ไอทีและอุปกรณ์สำนักงาน,การพัฒนาซอฟแวร์,การผลิตขวดน้ำพลาสติกฯลฯ 

 


สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย

 ๑. บริการออกแบบตกแต่งภายใน

๒. บริการผลิตขวดน้ำพลาสติกและฉลากสินค้า

. บริการออกแบบสมุดคู่มือเงินฝากและอุปกรณ์ตรวจสอบลายมือ

๔.บริการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานสหกรณ์ต่างประเทศและในประเทศ

๕. บริการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ตามความต้องการ

๖. บริการวิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจ

๗. บริการรับจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เช๋นงานเปิดตัวสินค้า,อาคาร,ฉลอง

                                                     

 

  • ห้างสรรพสินค้า(Department store) ขนาดใหญ่

  • ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

  • ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่

  • ประเภทซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

https://www.facebook.com/Cooperative108/ https://www.facebook.com/108succession/ https://www.facebook.com/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99-at-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-343382229387522/
Visitors: 57,841